قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گفته بودی پاییز که تمام شود

به سراغ رویاهایم می آیی

تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی

من جوجه هایم را شمرده ام

ببین … تو نیامدی
1399/04/01 - 23:46 1 +

امتياز مثبت

(1 کاربر)