قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
این روزها که میگذرد
خالى ام
خالى ام ازخشم
دلتنگى
نفرت
وحتى عشق
خالى ام از احساس
1399/03/23 - 13:20 1 +

امتياز مثبت

(1 کاربر)