قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آنقدر از سیر میشود که میخواهم تا سقف کنم
و رویش دراز بکشم و ، مثل که چند روزی است که روی آب شناور است


1399/07/19 - 22:27 در شکسته دلان 4 +

امتياز مثبت

(4 کاربر)