قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نمی‌دانم تو را به تشبیه کنم یا
فقط می دانم همیشه باید
مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا باشی
تا با وجودت بگیرد

1399/07/15 - 03:24 در کلبه ی عشق 2 +

امتياز مثبت

(2 کاربر)