قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #پاهایم

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
در دریافتم ؛
چه بسیار ها،که فقط را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار ها،که فقط باعث موهایم شد
در حالی که ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”


تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ