قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #هنگام

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
آن که به می آیی
شوق با من است
که تازه
در اش روییده باشد …♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
در جوانی میپنداشتم شیر،شیر است اگر چه پیر بود

به هنگام پیری فهمیدم پیر،پیر است اگر چه شیر بود


دیدگاه · 1399/04/18 - 23:02 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ