قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #عاشقانه

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
بار آمدم بزنم از

خود رااما …

فقط قلبم پر شد از خط خطی های !


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !


دیدگاه · 1399/06/18 - 01:28 4 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

دیدگاه · 1399/04/14 - 01:12 3 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
"عاشقانه ای کوتاه"

+ بلخره ساعت چند بیام؟

- آرایشگاه گفت یک اینجا باش

+ من دوازده پیشتم

_ نه تو ساعت نه بیا ، شونه کردن موهام، لاک ناخونام ، بغل کردنم کار آرایشگاه نیست❤

دیدگاه · 1399/04/12 - 19:30 4 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
گفته بودی پاییز که تمام شود

به سراغ رویاهایم می آیی

تا دلت را پیشکش عاشقانه هایم کنی

من جوجه هایم را شمرده ام

ببین … تو نیامدی
دیدگاه · 1399/04/1 - 23:46 1 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ