قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #ساعت

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
فرقی ندارد
چه از باشد
را که می شنوم
در می کند

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
"عاشقانه ای کوتاه"

+ بلخره ساعت چند بیام؟

- آرایشگاه گفت یک اینجا باش

+ من دوازده پیشتم

_ نه تو ساعت نه بیا ، شونه کردن موهام، لاک ناخونام ، بغل کردنم کار آرایشگاه نیست❤

دیدگاه · 1399/04/12 - 19:30 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ