قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #زخم

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
جای هاتون رو به صمیمی تون هم نشون ندین

چون فقط کسی می‌تونه به اون زخم لگد بزنه که !


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
میدانی #رفیق
درد #دل نمیکنم
#زخمی که از عصب بگذرد
دیگر #درد ندارد

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ