قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #دلی

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
چهـ می شود …


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !

همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …


دیدگاه · 1399/04/27 - 02:00 4 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
نفس ، شاید دلیلی باشد برای زندگی
اما بی شک “تو” بهانه ی آنی . . .

دیدگاه · 1399/04/22 - 00:19 3 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
حق الناس همیشه پول نیست!
گاهی دل است!
دلی که بایدبدست
می آوردیم و نیاوردیم
دلی راکه شکستیم
ورهاکردیم
دلهای غمگینی که
بی تفاوت ازکنارشان گذشتیم!...
خدا از هر چه بگذرد از حق الناس نمیگذرد!دیدگاه · 1399/04/13 - 15:09 3 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
نفس ، شاید دلیلی باشد برای زندگی
اما بی شک “تو” بهانه ی آنی . . .
دیدگاه · 1399/04/1 - 23:30 1 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ