قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #دلم

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
آنقدر از سیر میشود که میخواهم تا سقف کنم
و رویش دراز بکشم و ، مثل که چند روزی است که روی آب شناور است


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
فرقی ندارد
چه از باشد
را که می شنوم
در می کند

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜

دستم را که بی هوا میگیری

دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!


دیدگاه · 1399/06/18 - 01:04 5 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بارها دلم گرفت


دیدگاه · 1399/04/22 - 00:18 3 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردا نبود
کاش بودی تا برای قلب من زندگی این گونه بی معنا نبود
کاش بودی تا لبان سرد من بی خبر از موج و از دریا نبود

دیدگاه · 1399/04/6 - 16:28 1 +
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜

هر وقت پیشم نیستی دلم برات تنگ می شه!
هر وقت هم که پیشم هستی دلم برات تنگ می شه!
ای مردشورتو ببرن که بود و نبودت یکیه!

2 دیدگاه · 1399/04/3 - 01:14 2 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ