قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #خطت

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
بار آمدم بزنم از

خود رااما …

فقط قلبم پر شد از خط خطی های !


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !


دیدگاه · 1399/06/18 - 01:28 4 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ