قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
چهـ سادهـ دلی شکستهـ می شود …

.....

به تاوان دلم که شکسته شد...
دلها را میشکنم
گناهش پای دلی که دلم را شکست!

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شکسته دلان

گروه عمومی · 4 کاربر · 10 پست
♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
آنقدر از سیر میشود که میخواهم تا سقف کنم
و رویش دراز بکشم و ، مثل که چند روزی است که روی آب شناور است


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم از
یـکم میخوام یـــکــم مـــیـــخــوام


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
در دریافتم ؛
چه بسیار ها،که فقط را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار ها،که فقط باعث موهایم شد
در حالی که ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
چهـ می شود …


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
are the can’t say

ها کلماتی هستند که نمی تواند بگوید!

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
جای هاتون رو به صمیمی تون هم نشون ندین

چون فقط کسی می‌تونه به اون زخم لگد بزنه که !


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند

گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند

زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…


♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
❤ زمســــتان آمد
تا بـــاز

بیـــادم بیـــاورد
هـــیچ فصـــلـی
ســــردتر از
فصــــل ِ نبود ِ دستهای ِ تو نیستــــ.... ❤

♜Sultan ♛ Sulay ♜
♜Sultan ♛ Sulay ♜
به گروه خوش آمدید